Opšti kursevi

Škola “Hello!” nudi kurseve stranih jezika za sve uzraste i nivoe. Naša škola je član i jedan od osnicvača YALS-a ( Udruženje jezičkih škola Srbije). Ovo udruženje je pridruženi član EAQUALS-a (Internacionalno udruženje za evaluaciju i akreditaciju kvaliteta jezičkih usluga) što znači da škola ima redovne inspekcije kvaliteta rada koji mora da zadovolji visoke evropske standarde. Stoga su nivoi u našoj školi u potpunosti usklađeni sa nivoima Saveta Evrope kroz Zajednički jezički okvir (Common European Framework – CEF).

Zašto učiti strani jezik?

Savremena komunikacija u globalnom svetu interneta, čestih putovanja i modernog poslovanja jednostavno nije moguća bez poznavanja osnova engleskog jezika.Na našim časovima učite da pričate , pitate , diskutujete, pišete i slušate o stvarima, situacijama iz svakodnevnog života. Na specijalizovanim kursevima biznisa, medicine, ekonomije, prava, IT, turizam…učite jezičke veštine potrebne za te oblasti .

Kursevi se realizujiu uglavnom prema programima i udžbenicima Cambridge University Press-a koji su prilagođeni standardima nivoa zajedničkog jezičkog okvira (Common European Framework – CEF). U nastavi se takođe koriste mnogobrojni dodatni materijali i didaktička pomagala i sredstva. Ono što je najbitnije je dugogodišnje iskustvo, znanje, profesionalnost i posvećenost našeg nastavnog tima.

Kako su organizovani kursevi?

Radi se u malim grupama, 4-8 polaznika na bazi 60, 90 ili 120 časova po školskoj godini koja je podeljena u dva semestra. Pre početka nastave vrši se besplatno testiranje svih polaznika radi formiranja što je moguće ujednačenijih grupa.

  • Plaćanje se vrši u deset mesečnih rata.
  • Na kraju kursa svi polaznici dobijaju diplomu o pohađanju kursa.
  • Nudimo popuste za penzionere, domaćice i studente.