Cambridge Ispiti

Krunišite svoje odlično znanje engleskog jezika doživotnom Cambridge diplomom! Naša škola organizuje pripremne ispite za sve nivoe: KET, PET, CAE, CPE.Pripremamo polaznike i za ispite koji su potrebni za studiranje u inostranstvu: IELTS (za Britaniju, ostatak Evrope i Australiju), kao i TOEFL i SAT (za Ameriku). Ispiti se mogu polagati u Britanskom savetu.

Cambridge diplome su odlična referenca za vaš CV, kao i najmerodavnija potvrda vašeg znanja, priznata u našoj zemlji i celom svetu. Svakom poslodavcu, fakultetu i školi ove diplome govore same za sebe.

Ispiti se pripremaju u malim grupama, intenzivno se radi na usavršavanju svih 5 jezičkih veština (čitanje, upotreba jezika, slušanje, pričanje i pisanje). Koristimo najnovija izdanja udžbenika i velikog izbora dodatne literature.

Bez lažne skromnosti, pohvalićemo se time što su svi naši dosadašnji polaznici položili sve nivoe za koje su se spremali, (prolaznost je dakle 100%) a mnogi su prevazišli svoje početne ambicije i dobili najvišu ocenu na testu!